Drukuj

CENNIK USŁUG NA PODSTAWOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.

 • 99 zł - Badanie okresowe samochodu o  masie całkowitej do 3,5 t (również TAXI)
 • 99 zł - Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy)
 • 63 zł - Badanie motocykla
 • 79 zł - Badanie przyczepy
 • 161 zł - Badanie samochodu z instalacją gazową (również TAXI)
 • 141 zł - Badanie samochodu TAXI (po raz pierwszy)
 • 204 zł - Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową (po raz pierwszy)
 • 147 zł - Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy
 • 149 zł - Badanie samochodu uprzywilejowanego
 • 180 zł - Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych
 • 192 zł - Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
 • 35 zł - Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego

Lp.

Wyszczególnienie

Wymagane badanie podstawowe

Cena PLN brutto

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

 TAK

62,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c.,pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1

 TAK

98,00

1.3

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

 TAK

40,00

1.4

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

 TAK

78,00

1.5

pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

1.6

taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

1.7

pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

1.8

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.9

pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.2

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.3

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.4

toksyczności spalin

14,00

2.5

poziomu hałasu

20,00

2.6

geometrii kół jednej osi

36,00

2.7

działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.8

wszystkich innych usterek łącznie

20,00

3

Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):

3.1

motocykl,motorower, ciągnik rolniczy

62,00

3.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c.,pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.

98,00

3.3

przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2

20,00

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

TAK

94,00

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgranySił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)2

20,00

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

TAK

94,00

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.1

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

TAK

42,00

6.2

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

TAK

50,00

6.3

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

NIE

6.4

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

TAK

48,00

6.5

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne)

NIE

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1

35,00

Uwagi:

1.              Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym 'przystosowany do ciągnięcia przyczepy' lub 'HAK' opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.

2.              W wypadku, gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.

3.              Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

Firma wystawia faktury VAT

Auto Serwis
Stacja Kontroli Pojazdów
ul. Stawowa 18
38-600 Lesko
Godziny otwarcia:
pn. - pt.  7.30-16.30
sob. 8.00-14.00
niedziele i swięta nieczynne

Kontakt

tel. kom.: 609 225 824
tel.: 13 44 09 218